Voorwaarden

Artikel 1
Klant: persoon of firma die de bestelling plaatst.

Artikel 2
Waypoint (Zolder): commerciële naam voor Soft Solutions bvba, Koerselsebaan 33, 3550 Heusden-Zolder, BTW BE0454205765.
contact - openingsuren

Artikel 3
Toepasselijkheid: Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.

Artikel 4
Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie ontvangen hebben. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 5
Wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen is van toepassing. Uitzonderingen: Verbruiksartikelen zoals beschermfolie, reinigingsvloeistof en dergelijke waarvan de verpakking is geopend. Artikelen zoals oordopjes, in-ear-headsets waarvan de verpakking is geopend. Deze kun je om hygiënische redenen niet ruilen.

Artikel 6
Prijzen. Er is geen verschil tussen de prijzen in onze winkel en op onze website. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle wettelijke bijdragen.

Artikel 7

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights. Je mag ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Artikel 8

Alle fakturen zijn contant betaalbaar te Heusden, bij gebreke hieraan is van rechtswege en zonder aanmaning intrest verschuldigd van 1,5% per maand, deze wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% van het verschuldigde bedrag. In geval van betwisting zijn alleen de gerechtelijke instanties van Hasselt bevoegd.